http://Intresseanmälan Klicka här!

Hej!

Vi vill hälsa er hjärtligt välkomna till en givande föreläsning tillsammans med Maher Turkie och Arrij Moussa. Under dagen kommer det även finnas workshop kopplat till innehållet. Maher som är grundaren till no2cirmes som är en brottsförebyggande organisation, som även jobbar med att vara trygghetsvärdar på skolor för barn och ungdomar. Maher har  själv varit en tung yrkeskriminell och valt att gå en annan väg.

Arrij har tidigare jobbar mycket inom Malmö stads skolor som lärare och har nu vidareutbildat sig till socialarbetare på högskolan i Halmstad.

Det som vi kommer ta upp på föreläsningen är:
Maher:-Hur tänker en kriminell-Hur ska man på bästa sätt jobba brotts förbyggande-Droger, trygghet och rädsla- Att tro på sig själv och öka motivationen i skolan

Arrij:-migration och integration-Hur skolan och socialtjänsten ska samverka till inkludering-Öka kunskapen av bemötandet till nyanlända, och hur man förhåller sig och vilka utmaningar man kan stöta på.- Hederskultur och tjejers utsatthet, vad måste socialtjänsten göra? Hur jobbar skolan idag med frågor kring heder?

– Självkänsla

– HBTQ frågor

Datum: 25/11 2019

Tid: Från kl 09.00- 16.00
Plats: Malmö stadsbibliotek –Röda rummet Kung Oscars väg 11

211 33 Malmö

Givetvis bjuds det på kaffe, frukost, lunch och fika.

Vi hoppas att så många skolor, myndigheter och förvaltningar kan vara med och delta under denna dag då vi måste jobba tillsammans för ett bättre samhälle.

​​​​​​Agenda för dagen.

9.00  Vi inleder föreläsningen med att hälsa alla hjärtligt välkomna och berättar kort om oss själva och syftet med detta arbete.

9.30 Migration och integration

10.00 Frukost, fika och kaffe paus.

10.30 Hjärnan bakom en kriminells handlande

11.00  Missbruk, droger, rädsla och trygghet – hur bryter man trenden

11.30  workshop del 1

12.00 Lunch

13.15 Skolan och socialtjänstens samverkan

14.00  Hederskultur och hedersrelaterade frågor – vi behöver öka kunskapen för en bättre förståelse

14.30 Självkänsla

15.00 workshop del 2

15.30 Frågor och funderingar

16.00 dagen avslutas.

Tillsammans kan vi!

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta oss på:

Arrij, 0765935750 Maher, 0721797000

Ni kan anmäla ert intresse genom att svara direkt på detta maileller skicka ett mail till:

Arrij.moussa@no2crimes.com

Maher.turkie@no2crimes.com

Väl mött! J

Mvh

Arrij och Maher

Studiecirkel i samarbete med NBV