Inbjudan till årsmöte

Kära medlemmar!

Ni är varmt välkomna att medverka på No2crimes årsmöte som kommer äga rum måndagen den 24/2 kl.18.00. Inför mötet har ni möjlighet att inkomma med förslag kring hur verksamheten kan förbättras/utvecklas samt framföra eventuell feedback gällande styrelsens uppdrag. Förslag/motioner behöver vara oss tillhanda senast en vecka (17/2) innan årsmötet.

Välkomna till oss på Västra Kanalgatan 1 där vi hoppas att vi ska få en trevlig stund tillsammans!

Med vänlig hälsning,

No2crimes