UTBILDNING: UNGDOMAR PÅ GLID!

Vill ni inspirera ungdomar till positiv förändring?
– förebygg utanförskap, kriminalitet, missbruk & psykisk ohälsa
  • Kursinnehåll:

• Hur tänker unga på glid?
• Våga, mod och rädslor
• Positiv förstärkning
• Inspirerar unga till förändring
• Att vara personlig utan att bli för privat
• Handlingsplan

 Kontakta oss idag!

Telefon +46721797000 –

Mail contact@no2crimes.com

Starkt rekommenderat från alla yrkesgrupper som jobbar med ungdomar

LYSSNA HÄR PÅ RECENSIONER 

Mido Hilding  Socionom  Min recension av dagen: Under denna heldagsföreläsning delar Maher Turkie och Karin Jonsson med sig av sin egen livshistoria. De berättar hur de som barn sakta men säkert halkat in i en kriminell vuxenvärld som drar nytta av barnens osäkerhet och längtan efter att bli sedda. Både Mahers och Karins historier griper tag och skakar om deltagarna Deras ärliga ord skär stundtals in i hjärtat och frambringar både smärta, sorg och en känsla av obekvämhet. Samtidigt är Maher och Karin ett levande bevis på att det är fullt möjligt att komma loss ur klorna ifrån den kriminella världen och att erfarenheten kan användas i ett förebyggande syfte genom att hjälpa andra barn och ungdomar vilket väcker känslor av hoppfullhet och glädje.   Förutom de personliga berättelserna, får deltagarna ta del av fakta och statistik gällande ungdomar som berörs av diverse brott och lider av psykisk ohälsa. Maher och Karin får deltagarna att börja fundera och ifrågasätta samhället samt reflektera kring vad en själv kan göra för insats för de utsatta individerna. Vidare får deltagarna möjlighet att komma med egna frågor och reflektioner som skapar en mänsklig atmosfär i rummet och visar att oavsett bakgrund så är vi i grund och botten alla likadana. Individer som önskar bli sedda, älskade och accepterade oavsett vem vi är eller var vi kommer ifrån. Budskapet som jag tar med mig är att alla vuxna har ett ansvar och att alla kan göra något. ”Har du räddat ett barn eller en ungdom, så har du räddat världen”.