Ett Kort – Många Fördelar

MER ÄN BARA FÖRMÅNER

Är Du Företagare?

ANSLUT DITT FÖRETAG IDAG – KOSTNADSFRITT FRAM TILL 30JUNI2021!

Digitalisering

YTTERLIGGARE ETT STEG I RÄTT RIKTNING

All in Kortet är ett initiativ och projekt framtaget av den ideella organisationen No2Crimes som jobbar i ett brottsförebyggande syfte och har som mål att reducera brottsligheten och göra vårt samhälle säkrare. Vi jobbar tillsammans med flera stora aktörer för att visa människor som är på väg att ta fel steg ett bättre sätt att etablera sig i samhället genom engagemang och vidareutveckling. Ett sätt att tjäna pengar genom att göra något positivt för vårt fina Sverige.

LÄS MER HÄR OCH ANSLUT DIG IDAG