Projekt

Föreningens projekt

I skolan

Anledningen till att vi startat detta projekt är vi anser att man kan förebygger kriminalitet hos ungdomar redan i tidig skolålder, genom att man tillbringar dagen tillsammans med eleverna i skolan.
Vi har varit ute på Sofielundsskolan i Malmö och vi skapade en god relation med eleverna.
Vi kunde se vilka som stack ut och behövde stöd och därför tycker vi att det är viktigt att eleverna har någon som de känner de kan parat med som själva har kanske varit i samma situation. Som kan förstå dem ge dom vägledning och råd.

Syftet med att närvara  på skolan är att vi ska finnas där som stöd och trygghet för eleverna. Att när vi går runt på rasterna ska de kunna känna att det finns någon vuxen i närheten om det skulle vara något. Att vi ser till att de går på sina lektioner och att de håller god ton mellan varandra.
Att vi även kan upptäcka om det finns någon som far illa, mobbning eller att det pågår något brott i eller utanför skolan.
Vi vill även kunna erbjuda läxhjälp tillsamman med andra aktörer.

Målet är ar att vi ska göra skolan till en tryggare miljö för både elever och lärare. Att vi ska kunna öka närvaron på lektionerna och på så sätt se till att eleverna kan gå ut nian med fullständiga betyg.
Att både elever och lärare ska känna sig trygga att vara / gå på skolan och att miljön är trygg inne och runtom skolan.

Om ni vill veta mer så kontakta ansvarig Karin Jonsson 0736-389127

Nattvandring

Anledningen till att vi har starta detta projekt nattvandring är för att vi vill öka säkerheten och tryggheten för våra medmänniskor. Med tanke på hur våldet har eskalerat i vårt samhälle och att människor i dag inta känner sig trygga för att gå ut.

Vi är själva uppväxta i Malmö och har med egna ögon sett hur våldet har ökat och att folk inte känner sig trygga.

Syftet är att skapa en trygghet och samtidigt knyta kontakter med dom som vi träffar under vår vandring och sprida vårt budskap.

Målsättningen är att skapa ett tryggare samhälle. Att folk ska känna sig trygga på kvällarna och samtidigt att kunna samtala med ungdomarna och motivera dem att ej begå någon form av kriminalitet.Vi jobbar ständigt på att bli fler och synas i flera städer. Vill ni gå med oss eller är ni en grupp som vill nattvandra i eran stad så tveka inte att kontakta ansvarig Kjell  Lykkegaard 0703-7824562

Kvinnor tillsammans

Anledningen till att vi vill utöka detta projekt är för att vi anser och har även sett att det finns många tjejer / kvinnor som mår dålig och i även far illa. Vi vill nå ut , stötta och hjälpa dessa med boende vid behov, kontaktmanskap och vägledning.
Vi har redan i dag hjälp tjejer som själva har kontaktat oss. Vi har hjälp dom genom att lyssna på deras historia, genom samtal och vägledning.
Vi har även en jourtelefon.
Vi kommer nu inom snar framtid att starta en tjejgrupp/ tjej kväll – där vi kommer att samlas i grupp och prata och vi kommer även att erbjuda enskilda samtal, MI samtal och även ha olika aktiviteter.

Syftet är de ska känna att det finns de som bryr sig om dom lyssnar på dom. Att de känner att de har ett värde.
Syfte är också att genom stöd, bygga upp deras självkänsla att de blir trygga i sig själv, starka och älskar/tro på sig själva.
Att vi ska förhindra hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremist som tyvärr ökat i vårt samhälle.

Målet är att vi vill stärka dom som i dag inte mår bar pga olika anledningar. Att de ska känna att de inte är ensamma om det som händer/ hänt dom. Att det finns hjälp att få. Då vi genom våra samarbetspartners kan erbjuda akut boende, skyddat boende och även olika behandlingar i de fall det behövs.

Om ni vill veta mer så kontakta ansvarig Karin Jonsson 0736-389121

Sanningen om kriminalitet

Anledningen till att vi vill starta detta projekt med intagna är för att vi vill att deras historia ska hjälpa andra unga att inte hamna på samma ställe. Samtidigt så får de intagna känna sig behövda och att de kan göra en bra insats för samhället även om de sitter frihetsberövade..
En av oss har själv suttit i fängelse och vet hur mycket det hade hjälp honom om han fick känna sig behövd eller kunna hjälpa någon annan när han satt inne.

Syftet är att de intagna ska kunna känna sig behövda och önskvärda igen i samhället och att de kan hjälpa någon annan att inte hamna på samma ställe genom att berätta sin historia.

Att hjälpa dom att återanpassa sig till samhället när de kommer ut genom att hjälpa dom att få praktik. Via våra olika samarbetspartners där det ingår individuella MI samtal, aktiviteter och kontakter med olika myndigheter.

Målsättning: är få den intagna att återanpassa sig till samhället , att bryta det kriminella beteendet/ tänkandet. Detta pilotprojekt kommer vi att pröva på i ett år för att sen göra en utvärdering och se hur projektet har utvecklats tillsammans med berörda myndigheter och anstalter. Så att det ska hjälpa intagna att hålla sig kvar i samhället och återanpassa sig mycket smidigare och enklare, men även att hålla personer borta från anstalter och Institutioner.
Om ni vill veta mer så kontakta ansvarig Maher Turkie 0721-797000

My Story

Anledning till att vi startar detta projekt är att vi vill lyfta upp viktiga frågor och förmedla din röst så att det EKAR.
Alla har vi en story som kan inspirera och motivera andra.

Vi bjuder in olika gäster från olika grupper i samhället, så de får berätta sin historia.
Vi lyfter upp viktiga frågor i brottsförebyggande syfte.
Vi vill ställa frågor så att de ansvariga kan ge oss svar. Vi måste ge alla en chans att berätta sin story. Kanske är det någon som lyssnar
Syftet är att kanske just deras historia berör eller inspirerar någon. Vi vill lyfta upp dom och samtidig så får de chansen att prata ut och bearbeta genom att hjälpa och bli hjälpt. Vi måste ge alla en chans att berätta sin story. Kanske är det någon som lyssnar.

Målet är att de som inte syns ska synas och de som inte hörs skall höras.

Vill du berätta din story så kontakta Maher Turkie 0721-797000

 

Kontakta oss 

Västra Kanalgatan 1, 211 41 Malmö

}

Mån-Fre 08.00 - 18.00

Ring oss 0721-79 70 00

Maila oss: contact@no2crimes.com