Verksamhet

Vår organisation

Vi arbetar ideellt i gott syfte för att kunna genomföra förändringar. Alla har vi olika erfarenheter av livet och vi vill att No2Crimes ska vara en plattform för både de som fallit offer och till de som varit gärningsmän. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter, möta människor och kanske till och med inleda en vänskap?

Vi valde ett internationellt namn för att kunna sprida No2Crimes globalt i framtiden. Syftet är att göra insatser i samhället för att förebygga kriminalitet. Vi vill förebygga brott, genom vägledning, tips och råd så att fler unga inte begår misstag som kan få stora konsekvenser för dem själva och även samhället.

Brottsförebyggande föreläsningar är en viktig del i vårt arbete. Genom att föreläsa om just de här olika ämnen så hoppas vi på att kunna öka medvetandet hos människor och att en brottslig väg aldrig är lönsam.

Vi tror att en viktig del i att göra samhället tryggare är att öka medvetandet hos människan innan dem begår ett brott. Samt även när man inte ser någon annan utväg men att viljan till förändring finns. Just därför erbjuder vi föreläsningar på skolor, behandlingshem och ungdomsanstalter.

Det vi vill att skolresultaten ska förbättras och att minska kriminaliteten med 20%

Kontakta oss 

Västra Kanalgatan 1, 211 41 Malmö

}

Mån-Fre 08.00 - 18.00

Ring oss 0721-79 70 00

Maila oss: contact@no2crimes.com