Om oss

No2crimes / Om oss

01Vem vi är

No2Crimes är en ideell organisation som verkar för ett tryggare samhälle.
Vi finns på olika platser i Sverige och vårt nätverk av volontärer och samarbetspartners ständigt utvecklas och expanderas.
Tack vare vår breda kompetens inom inom olika områden kan vi hjälpa och förebygga brott i ett tidigt skede, agera stöd för den som blivit utsatt för brott och vägleda den som hamnat fel i livet.

02Vad vi gör

Vi arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.
Vi föreläser, vägleder och arbetar direkt och indirekt med brottsbekämpning genom att gå in i individens aktuella livssituationen och förändra dennas tankemönster. Vi har ett brett nätverk av institutioner och  kvalificerade medarbetare att hjälpa till med det specifika behov individen behöver och i den fas i livet den befinner sig i.

03Vår ideologi

Vi tror på att ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
Att upplysa, föreläsa och coacha bara är en del av vårt stora omfattande arbete för att förbättra samhället för oss alla och vår nästkommande generation.
Vi tror inte på att det finns en enkel lösning för alla problem, men allt det arbete vi gör och dem individer vi hjälper idag kommer leda till bättre framtid.

Image2
Läs mer om No2crimes bakgrund

Vår bakgrund

Till bakgrund

Om oss

Jag och min nära vän samt kollega Karin startade en ideell förening i början av 2018 vid namnet No2Crimes

Vår bakgrund:

Maher är mitt namn, jag är en driven och energisk person som hade många drömmar och mål redan som 8 åring, mitt främsta mål var att ta hand om min mamma och mina syskon så att dem hade det ekonomiskt bra ställt och en trygghet att falla tillbaka på i Sverige. Då min far inte var närvarande kände jag ett ansvar för att hjälpa min familj.

Mina tankar var främst att detta inte kommer leda dig någonstans bra men min omgivning och mina vägval fick mig att tro snabba pengar var lösningen. Tyvärr inte så oväntat några år senare fann jag mig själv i fängelset.

Efter flertalet försök av att lämna den kriminella banan och mitt eget missbrukande av droger så kom jag till en punkt att jag ville reflektera över mina varför och vilka jag sårat längts vägen i mitt liv.

Detta blev starten på ett rätt kliv i rätt riktning för mig. Därav vill jag dela med mig av mina erfarenheter och min story till andra om jag kan göra skillnad i någon annans liv.

Karin heter jag, tillsammans med Maher har vi skapat kontakter och band med många unga killar och tjejer på gator och skolor runt om i Skåne. Mitt engagemang kommer av genuin och ren vilja att vara en hjälpande hand, en vän och förebild för ungdomar. Med egen bakgrund av destruktivt beteende och missbruk i tidig ålder hamnade även jag i en umgängeskrets med tunga yrkeskriminella. Även min vändning kom senare i åren men jag är tacksam för all lärdom jag fått med tiden trots att den har varit smärtsam för det har gjort mig till den person jag är idag. Jag brinner för att hjälpa och motivera andra unga och det finns inget mer tillfredställande än det jag gör i mitt dagliga arbete inom skolans verksamhet för mina elever i Malmö.

Vårt mål är att med dem livs erfarenheter vi fått med åren kunna nå ut till fler barn och ungdomar Där brottsförebyggande arbete samt tidigt ingripande med sociala insatser ska vara den centrala delen i vårt arbete.

Vår erfarenhet är att allt fler unga inte känner sig tillräckligt sedda eller hörda. Vi ska se dem, vi ska höra dem och vi ska finnas där som stöd när dem självmant väljer att ta emot vår hjälp.

Syftet är att öka tryggheten i samhället genom exempelvis nattvandring och synliggöra vår verksamhet genom våra västar. Vi ska skapa trygghet genom att kommunicera och knyta an kontakter. Trygghet är och kommer att fortsätta vara vår fokus. Tryggheten kan vi ge genom att synas och vara tillgängliga på olika platser bland annat i Malmö.

Vår Stadgar

Maher Turkie

Grundare & Föreläsare

Maher Turkie är en av Sveriges mest kända och efterfrågade inspiratörer. Med en otrolig positiv energi och sitt målande sätt att skapa igenkänning föreläser han i ämnen som kommunikation, självledarskap, inspiration, motivation, konflikthantering , personlig utveckling och teamutveckling.

Heléne Andersson

Ambassadör och Projektledare

Heléne Andersson har arbetat med, för och tillsammans med människor i över 30 år. Den röda tråden har varit att främja och förebygga hälsa för individer, grupper och organisationer. Heléne grundade Ethos utbildning AB maj 2019, en heltäckande utbildningsleverantör som framgångsrikt ger dig förutsättningar att prestera på ett mer hälsosamt, hållbart och kostnadseffektivt sätt. Förutom sin profession är Helénes kamp att hjälpa utsatta medmänniskor till ett bättre liv - hon gör skillnad på riktigt!

Namn

Position

beskrivning

Kent Hepparsson

IT Tekniker, Webbsida, Kundtjänst

beskrivning kommer strax

Du vet att du kan kontakta oss via 010 – 491 12 34