Om oss

No2crimes

Vem är Maher:?

 

Jag är en driven och energisk person som hade många drömmar och mål redan som 8 åring, mitt främsta mål var att ta hand om min mamma och mina syskon så att dem hade det ekonomiskt bra ställt och en trygghet att falla tillbaka på. Då min far inte var närvarande kände jag ett ansvar för att hjälpa min familj.

Min vilja var stark men min omgivning och mina vägval fick mig att tro snabba pengar var lösningen.

Mitt val var antingen yrkeskriminell eller ett vanligt 9-17.00 jobb. Hade redan i ung ålder en önskan om att bli narkotika polis. Slutresultatet blev dessvärre att jag var den som polisen ville få bort från gatorna. Några år senare fann jag mig själv i fängelset, då jag suttit både i utlandet och i Sverige blev inte mina förutsättningar direkt bättre.

Efter flertalet försök av att lämna den kriminella banan och mitt eget missbrukande av droger så kom jag till en punkt att jag ville reflektera över mina varför och vilka jag sårat längts vägen i mitt liv.

Något hände där och jag valde att kontakta dem som funnits vid min sida och erkänna mina misstag och be om förlåtelse för dem jag sårat. Detta blev starten på ett rätt kliv i rätt riktning för mig. Jag började lägga upp inlägg på sociala medier som fick mycket uppmärksamhet. Fick en bekräftelse som var både oväntat och uppskattat.

Maher du måste ut där och föreläsa och berätta Din Story för unga killar och tjejer. Resultatet blev att en ung kille ville ändra på sitt destruktiva levnadssätt på grund av att han lyssnat på mig och hade mig som sin inspirationskälla. Det var den absolut störta bekräftelsen på att jag inte ville fortsätta leva ett kriminellt liv längre.

Jag valde att starta en ideell förening januari 2018 och namnet skulle vara No2Crimes.

Vad är No2Crimes mål

 

Vårt mål är att med dem livs erfarenheter vi fått med åren kunna nå ut till fler barn och ungdomar Där brottsförebyggande arbete samt tidigt ingripande med sociala insatser ska vara den centrala delen i vårt arbete.

Vår erfarenhet är att allt fler unga inte känner sig tillräckligt sedda eller hörda. Vi ska se dem, vi ska höra dem och vi ska finnas där som stöd när dem självmant väljer att ta emot vår hjälp.

Vi har hjälpande insatser som utgångspunkt i Malmö stad. Dock är ökad kriminalitet, utanförskap och segregation har varit och fortfarande är ett brett problem i hela Sverige så är vårt mål att finnas och synas även i andra städer runt om i landet framöver.

Gällande målgruppen vill vi främst fokusera oss på barn och ungdomar mellan åldrarna 11-17 år. Som kan vara på väg in i en kriminell bana eller redan begår återupprepande olagliga handlingar.

Det är tre viktiga utgångspunkter som ska följa oss i vårt sätt att arbeta och bemöta barn och ungdomar. Den ena ska inte utesluta den andra. Det ska vara med oss i alla lägen för att kunna bemöta andra men också hur vi själva vill bli bemötta.

 

Vi ska se dem:

Vi ska alltså befinna oss och se dem i de miljöer där ungdomen är. Med det sagt syftar vi på i skolan, vårdinstitutioner och som nattvandrare på gator och torg som bedöms vara utsatta.

 

Vi ska höra dem:

Unga som skriker inombords men ofta är väldigt tysta utåt visar det genom sina handlingar. Detta är en hjälp på rop, ett sätt att vilja bli bekräftade. Vårt mål är att finnas där som vuxna förebilder och lyssna och försöka förstå vad det är dem verkligen vill.

Många gånger har det funnits en avsaknad på någon som hör och därmed kan ungdomen dras till dem som bekräftar allt dem säger och gör fast än det är fel och kriminellt utifrån vad du har för skyldigheter och rättigheter till samhället.

Vårt stöd ska vara synligt genom våra handlingar.

 Det är lätt hänt att orden kan se fina ut utåt men inte riktigt efterföljs i praktiken när det väl gäller att hjälpa andra. Här gäller det att skapa möjligheter när personen i fråga vill ändra ett visst beteende på allvar.

Det första steget ska dem själva vilja ta innan vi kan stötta dem vidare. I detta utvecklingsskede är det viktigt att ge unga ansvar, hjälpa dem våga utmana och ifrågasätta deras rädslor men inte glömma att ge beröm och bekräftelse när dem väl ser att deras resultat och vilja går hand i hand mot en positiv riktning.

 

 • Vi har valt att finnas i skolor, bland eleverna för att ge stöd och motivation.
 • Vi håller föreläsningar på sociala medier i förebyggande syfte så att alla kan ta sitt ansvar och förhindra att någon hamnar snett.
 • Vi har nattvandrare
 • Vi har jourtelefon som är till för alla oavsett kön och ålder
 • Vi jobbar med utsatta kvinnor, där vi träffas och erbjuder stödsamtal.
 • Vi vill jobba som kontaktperson för Institutionsplacerade och intagan på KVV
 • Vi vill ha trygghetsvärdar på utsatta områden i samarbete med vaktbolag.
 • Vi vill ha aktiviteter för ungdomar och föräldrar
 • Vårt mål är att minska kriminaliteten med 20%
 • Öka tryggheten i samhället
 • Vi vill att skolresultaten förbättras
 • Vi kommer även att lansera en trygghets APP inom en snar framtid.

Det vi vill är att skolresultaten ska förbättras och minska kriminaliteten med 20%

i

Verksamhetsberättelse

Brottsförebyggande föreläsningar

En viktig del i vårt arbete är att utbilda och öka medvetandet hos människor om att en brottslig väg aldrig är lönsam. Vi tror att en viktig del i att göra samhället tryggare är att öka medvetandet hos människan innan de begår brottet. Därför erbjuder vi föreläsningar på skolor, behandlingshem och ungdomsanstalter.

Brottsförebyggande bland ungdomar

En annan viktig del av vårt arbete är att förebygga brott genom att möta ungdomar i staden, fritidscenter och utsatta områden för att styra dem rätt. Vi gör också den här delen idealiskt på vår fritid – för ett säkrare samhälle. Många gånger behövs bara den rätta personen som ungdomen kan se upp till för att motverka ett brott i framtiden.

Vägledning & Kontakt

För er som behöver hjälp och inte vet vem ni ska vända er till erbjuder vi vägledning. Denna vägledning får ni av personer med rätt bakgrund och erfarenhet. Vi kan hjälpa er att kontakta rätt myndighet eller hjälpcenter för att kunna avsluta den brottsliga karriären på ett smidigt sätt. Rätt kontakt – till rätt ändamål.

Föreläsningar

Vi håller föreläsningar i hela Sverige och på diverse skolor, institutioner och vårdboenden.

 

 

 Utbildningar 

Maher och Karin Jonsson som har jobbat ihop sig har skapat en utbildning från Mahers och Karins perspektiv även ungdomarna syn och tankar från deras perspektiv.

Ungdomar på glid  är en start rekommenderat utbildning av alla yrkesgrupper och föräldrar

 

 

Aktiv brottsförhindring

I de fall då vi får kännedom om ett planerat eller pågående brott, kan vi gå in och verka brottsförebyggande och fånga upp den kriminella för att vända personens tankesätt.

 

 

Handlingsplan

I de fall där personen i fråga vill komma ifrån kriminellt liv kan vi tillsammans med individen göra en handlingsplan för att få bättre möjligheter att förändra sitt liv.

 

Vägledning och Kontakt

I många fall vill man bryta sig bort från en kriminell miljö men vet inte hur. Där kan vi på No2Crimes gå in och styra personen med rätt kontakter och myndigheter, för rätt ändamål.

 

 

 

 

 Stöd för närstående och brottsoffer

En viktig del i vårt arbete är att öka medvetandet hos människan och att en brottslig väg aldrig är lönsam. Därför erbjuder vi stöd och både närstående och brottsoffer.

Kontakta oss 

Västra Kanalgatan 1, 211 41 Malmö

}

Mån-Fre 08.00 - 18.00

Ring oss 0721-79 70 00

Maila oss: contact@no2crimes.com