Trygghetsvärdar

Vi kan närvara på skolan och finnas där som stöd och trygghet för eleverna.
När vi går runt på rasterna ska de kunna känna att det finns någon vuxen i närheten om det skulle vara något. Att vi ser till att de går på sina lektioner och att de håller god ton mellan varandra.

Att vi även kan upptäcka om det finns någon som far illa, mobbning eller att det pågår något brott i eller utanför skolan.

Mentorer

Om någon elev känner att det behöver någon som är vid deras sida under skoldagen. Att ha någon som stöttar en under sin skolgång.

Vi tar 250 kr i timmen

Kontakta oss 

Västra Kanalgatan 1, 211 41 Malmö

}

Mån-Fre 08.00 - 18.00

Ring oss 0721-79 70 00

Maila oss: contact@no2crimes.com