Integritetspolicy

Den 25:e maj 2018 trädde den Allmänna dataskyddsförordningen som också kallas för GDPR i kraft. GDPR gäller i alla EU länder och ersätter Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) som antogs 1995. I Sverige har detta direktiv implementerats som personuppgiftslagen PUL. GDPR har därmed ersatt PUL.

I korthet innebär GDPR striktare regler kring hur personuppgifter får samlas in, lagras och hanteras. Det innebär att det numera är ett krav på transparens kring datainsamling och lagring.

Privatpersoner har nu möjlighet att kräva att få veta vilka data som lagras samt ha möjlighet att kräva att data raderas och/eller redigeras vid felaktig information. Dessutom har privatpersoner rätten att flytta sin data från ett företag till ett annat om så önskas.

Allt detta ställer både organisatoriska och tekniska krav på företag. Man ska ha koll på vilken data som lagras samt ha rutiner kring hur datalagring sker. Det behövs dessutom klara rutiner kring hur man tillhandahåller privatpersoners rättigheter om till exempel att få ut data om sig själv.

För oss på No2Crimes är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt sätt.

De personuppgifter No2Crimes sparar är; namn, personnummer, telefonnummer, adress, och e-postadress.

Vi sparar dessa uppgifter för att kunna skicka ut information om nyheter och erbjudanden, förbättra service, och hantera eventuella inloggningar.

Om du samtycker till ovanstående behöver Du inte göra något.

Vill Du bli borttagen ur vårt register, mejla till: contact@no2crimes.com 

Kontakta oss 

Västra Kanalgatan 1, 211 41 Malmö

}

Mån-Fre 08.00 - 18.00

Ring oss 0721-79 70 00

Maila oss: contact@no2crimes.com