Samarbetspartners

No2crimes / Samarbetspartners

Charity Öresund

Samarbetspartner

Nytt spännande samarbete på gång!</p> <p>Vi har nu påbörjat ännu ett hjärtligt samarbete/projekt för att kunna nå och stötta ännu fler ungdomar i Öresundsregionen<br /> Charity Öresund och No2Crimes kommer hjälpas åt att bryta negativa mönster och göra skillnad.<br /> I detta projekt kommer vi kunna nå de ungdomar som p.g.a missbruksproblematik i hemmet ej får nödvändig guidning under uppväxten och därav väljer den väg i livet som leder till missgynnsamma konsekvenser för samhället så som exempelvis kriminalitet.

Dillon

Samarbetspartner

Dillon erbjuder kunder ett brett tjänsteutbud inom revision, redovisning och rådgivning. Med drygt 30 års branscherfarenhet är vi specialister inom vårt område. Som kund hos Dillon får du all den hjälp du behöver för att driva din verksamhet framgångsrikt och professionellt.

NBV

Samarbetspartner

NBV är ett studieförbund som arbetar med folkbildning, och detta sker främst genom studiecirklar och kulturprogram. Vi tror på en fri och frivillig bildningsprocess och vet att genom folkbildning stärks människors sökande efter kunskap och utveckling. I folkbildningen kan deltagarna påverka upplägg och innehåll utifrån behov och erfarenheter och det är fritt och frivilligt för alla att deltaga. NBV tror på ett samhälle fritt från alkohol och droger, detta är vår profilfråga, men vi arbetar även med andra viktiga frågor såsom integration och folkhälsa.

Mindler

Samarbetspartner

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning med över 100 anställda psykologer. Vi erbjuder offentligt finansierad psykologhjälp via videosamtal direkt i vår app, helt utan väntetider. Tillsammans med No2crimes erbjuder vi på Mindler psykologhjälp till utsatta ungdomar. På den här sidan kan du se de psykologer hos Mindler med erfarenhet av att arbeta med ungdomskriminella.