Vår bakgrund

No2crimes / Vår bakgrund

Maher Turkie

Maher är mitt namn, jag är en driven och energisk person som hade många drömmar och mål redan som 8 åring, mitt främsta mål var att ta hand om min mamma och mina syskon så att dem hade det ekonomiskt bra ställt och en trygghet att falla tillbaka på i Sverige. Då min far inte var närvarande kände jag ett ansvar för att hjälpa min familj.</p> <p>Mina tankar var främst att detta inte kommer leda dig någonstans bra men min omgivning och mina vägval fick mig att tro snabba pengar var lösningen. Tyvärr inte så oväntat några år senare fann jag mig själv i fängelset.</p> <p>Efter flertalet försök av att lämna den kriminella banan och mitt eget missbrukande av droger så kom jag till en punkt att jag ville reflektera över mina varför och vilka jag sårat längts vägen i mitt liv.</p> <p>Detta blev starten på ett rätt kliv i rätt riktning för mig. Därav vill jag dela med mig av mina erfarenheter och min story till andra om jag kan göra skillnad i någon annans liv.<br />

Karin

Karin heter jag, tillsammans med Maher har vi skapat kontakter och band med många unga killar och tjejer på gator och skolor runt om i Skåne. Mitt engagemang kommer av genuin och ren vilja att vara en hjälpande hand, en vän och förebild för ungdomar. Med egen bakgrund av destruktivt beteende och missbruk i tidig ålder hamnade även jag i en umgängeskrets med tunga yrkeskriminella. Även min vändning kom senare i åren men jag är tacksam för all lärdom jag fått med tiden trots att den har varit smärtsam för det har gjort mig till den person jag är idag. Jag brinner för att hjälpa och motivera andra unga och det finns inget mer tillfredställande än det jag gör i mitt dagliga arbete inom skolans verksamhet för mina elever i Malmö.</p> <p>Vårt mål är att med dem livs erfarenheter vi fått med åren kunna nå ut till fler barn och ungdomar Där brottsförebyggande arbete samt tidigt ingripande med sociala insatser ska vara den centrala delen i vårt arbete.</p> <p>Vår erfarenhet är att allt fler unga inte känner sig tillräckligt sedda eller hörda. Vi ska se dem, vi ska höra dem och vi ska finnas där som stöd när dem självmant väljer att ta emot vår hjälp.</p> <p>Syftet är att öka tryggheten i samhället genom exempelvis nattvandring och synliggöra vår verksamhet genom våra västar. Vi ska skapa trygghet genom att kommunicera och knyta an kontakter. Trygghet är och kommer att fortsätta vara vår fokus. Tryggheten kan vi ge genom att synas och vara tillgängliga på olika platser bland annat i Malmö.<br />

Image2
Läs mer om No2crimes bakgrund

Vår bakgrund

Till bakgrund

No2Crimes verksamhet riktar sig till barn och ungdomar på glid. Brottsförebyggande arbete samt tidigt ingripande med sociala insatser är den central delen i vårt arbete. Vi har märkt att oroliga och vilsna ungdomar ökat markant. Mer oro inför framtiden, upplevelsen av utanförskap, ökad psykisk ohälsa och brottshandlingar speciellt på särskilt utsatta bostadsområden. Ungdomarna visar det genom olika brottshandlingar och missbruk av alkohol och droger har ökat. Detta är rop på hjälp och de vill bli bekräftade, ungdomarna saknar trygga vuxna bland sina närstående och söker bekräftelse någon annanstans. Dessa ungdomar är lätta lockbete att göra “snabba cash”, där de blir bekräftade för något bra de gjort och kan. De flesta ungdomarna vi möter är hemmasittare och saknar arbeten, de driver runt på stan, dag och natt utan kontakt med trygga vuxna. No2Crimes förebyggande arbete och verksamhet samt insatser är nattvandring, trygghetsvärdar på skolor, samtal, fritidsaktiviteter, föreläsningar och utbildning till föräldrar, skolpersonal, andra vuxna som är intresserade och tror på förebyggande arbete med ungdomar på glid. Ungdomarna behöver vuxna som gör att de känner sig sedda och upplever trygghet.

Vår Stadgar

Maher Turkie

Grundare & Föreläsare

Maher Turkie är en av Sveriges mest kända och efterfrågade inspiratörer. Med en otrolig positiv energi och sitt målande sätt att skapa igenkänning föreläser han i ämnen som kommunikation, självledarskap, inspiration, motivation, konflikthantering , personlig utveckling och teamutveckling.

Heléne Andersson

Ambassadör och Projektledare

Heléne Andersson har arbetat med, för och tillsammans med människor i över 30 år. Den röda tråden har varit att främja och förebygga hälsa för individer, grupper och organisationer. Heléne grundade Ethos utbildning AB maj 2019, en heltäckande utbildningsleverantör som framgångsrikt ger dig förutsättningar att prestera på ett mer hälsosamt, hållbart och kostnadseffektivt sätt. Förutom sin profession är Helénes kamp att hjälpa utsatta medmänniskor till ett bättre liv - hon gör skillnad på riktigt!

Namn

Position

beskrivning

Kent Hepparsson

IT Tekniker, Webbsida, Kundtjänst

beskrivning kommer strax

Du vet att du kan kontakta oss via 010 – 491 12 34